Antur 'Stiniog Mentoring


Diwrnod da heddiw gyda 4 yn troi i fyny o Antur 'Stiniog. Aethom i ardal y Moelwyn o fewn tafliad carreg o Cnicht. Yn ystod y diwrnod oeddwn yn trafod ac ymarfer llywio yn y mynyddoedd gyda map 1:25,000 a gwaith rhaff i gerddwyr mynydd. Digon i gadw ni fynd am fwy na diwrnod felly mwy o ymarfer fory.


Had a great day today with a day spent mentoring 4 members of Antur 'Stiniog. We went to the Moelwyn area around Cnicht. We discussed and practiced navigation using a 1:25,000 map and rope work for mountain walkers. Plenty to keep us going for more than a day so more of the same tomorrow.

(l-r) Martin, Gareth, Marc and Rommee.

Popular posts from this blog

Elidir Fawr horseshoe

In-house assessments way down south